برنامه فرهنگی حج تمتع 1435 منتشر شد

مدیر برنامه و محصولات فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری ضمن اعلام انتشار برنامه فرهنگی حج تمتع 1435 گفت:

با توجه به اشتیاق زائران بیت الله الحرام به انجام اعمال صحیح و انجام تکالیف الهی و با عنایت به ظرفیت بسیار بالای موسم حج و ایام زیارت برای خودسازی، ارتقا و تعمیق باورهای دینی در میان حجگزاران و از سوی دیگر، نیاز گسترده حجاج به راهنمایی برای بهرهگیری از فرصتهای حج، با هدف رشد و تعالی دینی و معنوی و شناخت عمیق نسبت به معارف و فرهنگ حج، «بعثه مقام معظم رهبری» کتابچه «برنامههای فرهنگی حج تمتع 1435»را با بهرهگیری از انگیزههای حجاج و کارگزاران تدوین کرده است.

حجت الاسلام حاجی ابراهیمی افزود: این کتابچه براساس تجارب سالهای گذشته و دیدگاههای صاحبنظران فرهنگی و به منظور نظاممندی، فرهنگ سازی، توسعه و تعمیق فعالیتها، تعریف شده و بهعنوان یک پایه برای طراحی نظام جامع فرهنگی  معنوی حج و زیارت ارائه شده است.

مدیر برنامه و محصولات حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: این مجموعه شامل عناوین زیر است:

فصل اول:  کلیات و برنامههای فرهنگی(عمومی)

فصل دوم: برنامههای فرهنگی کاروان (انتخابی)

فصل سوم: مناسبتهای دینی و ملّی

فصل چهارم: ساختار و شرح وظایف شورای فرهنگی کاروان

فصل پنجم: وظایف و مسئولیتهای شورای فرهنگی مجموعه

فصل ششم: شرح وظایف و برنامه اجرایی گروه یاوران حجّاج کاروان

فصل هفتم: دستورالعمل تکمیل فرمهای اجرایی

 مسعود حاجی ابراهیمی

مدیر برنامه و محصولات فرهنگی ضمن اعلام اینکه این اجرای برنامه های فرهنگی کاروانها شاخص ارزیابی روحانیون و کارگزاران فرهنگی است گفت:

این کتابچه در همایش روحانیون حج تمتع در اختیار آنها قرار گرفته و بناست تا پایان این هفته از طریق دفاتر نمایندگی مناطق بعثه مقام معظم رهبری در اختیار مدیران کاروانها نیز قرار بگیرد. امیدواریم با همکاری و همیاری کلیه روحانیون و مدیران محترم کاروانها شاهد فعالیتهای چشمگیر فرهنگی در موسم امسال باشیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید